Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1511349

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1511349

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1511349
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij Raadsvoorstel Toekomstvisie sportparken, concrete deel (1511219)
Ingekomen/gepubliceerd 11-06-2015 12:01:34
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij Raadsvoorstel Toekomstvisie sportparken, concrete deel (1511219)
Programma Economie, Sport en Cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 66 - Sport
Vergadersectie Hamerstukken
Gepubliceerd 11-06-2015