Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1507950

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1507950

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1507950
Onderwerp Presentatie Prognose Grondbedrijf
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2015 16:36:36
   
Vergadering - Bestuur en Middelen (AGENDAGEDEELTE) - woensdag 10 juni 2015 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

Gezien de volle agenda van deze commissie op 23 juni wordt besloten de commissie fysiek te verzoeken dit onderwerp op 23 juni in haar commissie te bespreken.