Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1507217

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1507217

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1507217
Onderwerp Vaststellen wijziging van de Afvalstoffenverordening Dordrecht
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2015 16:36:37
Onderwerp Vaststellen wijziging van de Afvalstoffenverordening Dordrecht
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 97 - Belastingen,leges en heffingen; verordening
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J.P. Fokkens, tel.no. 770 4660
Datum B&W Besluit 01-06-2015
Gerelateerde zaak 1421459
Agendacommissie 10-06-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In het ontwerpbesluit stellen wij voor de bevoegdheid tot het vestigen van uitsluitend recht aan artikel 2 van de Afvalstoffenverordening toe te voegen. Uit recente jurisprudentie in het Europees aanbestedingsrecht blijkt dat toevoeging van het uitsluitend recht naast de reeds genoemde aanwijzing de meeste zekerheid biedt. Het uitsluitend recht is niet alleen van toepassing op de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen maar ook op de verwerking en/of verwijdering ervan. Zowel de termen "uitsluitend recht" als "verwerken" en "verwijderen" zullen derhalve aan de begripsomschrijvingen in artikel 1 worden toegevoegd. Door deze wijzigingen vast te stellen is de Afvalstoffenverordening geheel in lijn met de Europese aanbestedingsregels. Het Uitvoeringsbesluit behoeft op deze punten geen wijziging omdat hier al in is voorzien.

Gepubliceerd 08-06-2015