Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1507207

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1507207

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1507207
Onderwerp Instemmen met de herziene Gemeenschappelijke Regeling "Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken" (GEVUDO)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2015 16:36:36
Onderwerp Instemmen met de herziene Gemeenschappelijke Regeling "Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken" (GEVUDO)
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 123 - HVC/Gevudo
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A.S. Wolt, tel.no. 078 770 4311
Datum B&W Besluit 01-06-2015
Gerelateerde zaak 1427540
Agendacommissie 10-06-2015
Adviescommissie 23-06-2015
Raad 30-06-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De regeling is herzien om een stabielere verdeelsleutel van de provisie en garantstelling tussen de deelnemers aan de NV HVC te bewerkstelligen. De herziene regeling vormt een bevestiging van de huidige praktijk dat Gevudo alleen optreedt als aandeelhouder namens de deelnemende gemeenten in de NV HVC. Verder zijn een aantal technische aanpassingen doorgevoerd in de regeling. Het gaat hierbij om termijnen, en uitgetreden en/of samengevoegde gemeenten. Ook het stemrecht in HVC is expliciet gemaakt en verduidelijkt. Als laatste wordt de regeling omgezet naar een collegeregeling omdat het doel van de regeling (artikel 3) het behartigen van aandeelhoudersbelangen van de deelnemers in NV HVC een exclusieve bevoegdheid is van het college van B&W (ex artikel 160, lid 2 Gemeentewet).

Gepubliceerd 08-06-2015