Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1507207

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1507207

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1507207
Onderwerp Instemmen met de herziene Gemeenschappelijke Regeling "Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken" (GEVUDO)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2015 16:36:36
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Instemmen met de herziene Gemeenschappelijke Regeling "Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken" (GEVUDO) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Instemmen met de herziene Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (GEVUDO) Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Herziene Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (GEVUDO) Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (GEVUDO) Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1427540 B&W besluit
Icoon voor documenttype Herziene GR Gevudo Raadsbesluit