Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1507207

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1507207

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1507207
Onderwerp Instemmen met de herziene Gemeenschappelijke Regeling "Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken" (GEVUDO)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2015 16:36:36
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 30 juni 2015 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 23 juni 2015 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 30 juni 2015.

Vergadering - Bestuur en Middelen (AGENDAGEDEELTE) - woensdag 10 juni 2015 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk te betrekken bij de bespreking jaarstukken GR Gevudo - Jaargesprek op 23 juni 2015.