Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1507188

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1507188

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1507188
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Stichting Energiehuis (1 juni 2015)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2015 16:36:37
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Stichting Energiehuis (1 juni 2015)
Programma Economie, Sport en Cultuur
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 71 - Energiehuis en Kunstmin, Popcentrale
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 0787704983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar H. Kromkamp, tel.no. 770 4907
Datum B&W Besluit 01-06-2016
Gerelateerde zaak 1427238
Agendacommissie 10-06-2015
Adviescommissie 23-06-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 10 maart 2015 bent u geïnformeerd over de te verwachten financiële tekorten en organisatorische problemen bij de stichting Energiehuis. Daarop hebben wij besloten nader onderzoek te laten doen door Bureau Berenschot en een interim directeur/bestuurder voor de stichting aan te trekken. De interim directeur is op 7 april jl. gestart. De stichting heeft op 29 april 2015 de jaarrekeningen vastgesteld. Het jaar 2013 wordt afgesloten met een tekort van € 26.515,- en het jaar 2014 met een tekort van € 418.382,-. Belangrijkste reden voor deze tekorten is het achterblijven van de inkomsten uit commerciële verhuur en bijdragen van sponsoren. Voor het tekort van 2015 wordt een prognose opgesteld. Bureau Berenschot adviseert in haar rapport om de bestaande organisatie-structuur te wijzigen. Dit betekent onder andere een fusie van de stichtingen Kunstmin en Bibelot en het opheffen van de Stichting Energiehuis. Het bestuur van de stichting Energiehuis heeft ons verzocht een verkenning naar de mogelijkheden van een fusie te laten doen, en deze laten uitvoeren door de stichtingen Kunstmin en Bibelot.

Gepubliceerd 08-06-2015