Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1506533

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1506533

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1506533
Onderwerp Onderzoek geloofsbrieven nieuw te benoemen raadsleden mevrouw S.J. Greve en de heer B.C.M. Stam
Ingekomen/gepubliceerd 11-06-2015 12:01:34
Document Document type
Icoon voor documenttype Toelating mevr. Greve Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Onderzoek geloofsbrieven nieuw te benoemen raadsleden mevrouw S.J. Greve en de heer B.C.M. Stam Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Toelating dhr. Stam Raadsbesluit