Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1506533

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1506533

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1506533
Onderwerp Onderzoek geloofsbrieven nieuw te benoemen raadsleden mevrouw S.J. Greve en de heer B.C.M. Stam
Ingekomen/gepubliceerd 11-06-2015 12:01:34
Onderwerp Onderzoek geloofsbrieven nieuw te benoemen raadsleden mevrouw S.J. Greve en de heer B.C.M. Stam
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Benoemingen / Aanwijzingen
Gepubliceerd 11-06-2015