Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1504326

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1504326

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1504326
Onderwerp Vaststellen Agenda voor de stad en Kadernota 2016
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2015 16:36:37
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Agenda voor de stad en Kadernota 2016 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 1428723 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Raad.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Kadernota 2016 en Agenda voor de Stad Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Kadernota 2016 incl bijlagen.pdf Beleidsnota
Icoon voor documenttype III NOTITIE COLLEGE STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD - KN.pdf Beleidsnota
Icoon voor documenttype B&W besluit 1428723 B&W besluit
Icoon voor documenttype Behandelschema Kadernota 2016 en de Agenda voor de Stad Bijlage
Icoon voor documenttype Presentatie bezuinigingen en veranderingen Dordt 10jun15 Algemeen
Icoon voor documenttype Brief provincie begrotingscirculaire 2016-2019 Algemeen
Icoon voor documenttype Bijdrage Oranje Comité Sprekersplein 10 juni 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage RTVD brief Sprekersplein 10 juni 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage RTVD scenario Sprekersplein 10 juni 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage Wil Ferwerda Foundation Sprekersplein 10 juni 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage Kraaijeveld Beeldend Kunstenaars Sprekersplein 10 juni 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage Buitenwacht Sprekersplein 10 juni 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage Boudewijn Mouthaan presentatie Sprekersplein 10 juni 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage Boudewijn Mouthaan Sprekersplein 10 juni 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage Kon.Horeca N. afd. Drechtsteden Sprekersplein 10 juni 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage Drechtstadloop Sprekersplein 10 juni 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage Dordrechts Philharmonisch Orkest Sprekersplein 10 juni 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage Stichting VAC-Dordrecht Sprekersplein 10 juni 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage SSKW Sprekersplein 10 juni 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage St. Dordtissimo St. Keramiekmarkt Sprekersplein 10 juni 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage Voorstraat Noord S Landa Sprekersplein 10 juni 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage St. Via Lumina Sprekersplein 10 juni 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage Dordt in Stoom Sprekersplein 10 juni 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage Orpheus Ensemble Sprekersplein 10 juni 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage Scouting Christiaan de Wet Sprekersplein 10 juni 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage ToBe cultuurcentrum Sprekersplein 10 juni 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage Waterscouting Johan en Cornelis de Witt presentatie Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage Scouting Johan en Cornelis de Witt Scouting in de maatschappij - sociaal economische impact Scouting Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage Sprekersplein 10 juni Scouting Van Speijk Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage Scouting Van Speijk Sociale Bijvangst Scouting Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage R-newt Contour De Twern Sprekersplein 10 juni 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage F. van Lent Sprekersplein 10 juni 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage mevr. Smeele over Weizigtpark Sprekersplein 10 juni 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage Nico Parlevliet Waarom er niet gekort mag worden op subsidie voor beeldende kunst Bijlage
Icoon voor documenttype Aanvulling N. Parlevliet Waarom er niet gekort mag worden op subsidie voor beeldende kunst Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage Scouting LdH Thomas Estill Schoch de Ravallet Sprekersplein 10 juni 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage mevr. Oud Sprekersplein 10 juni 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage Merwe's Oratorium Vereniging Sprekersplein 10 juni 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage mevr. L. Bitter 10 juni 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage Wim Goossens Presentatie 10 juni 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage VAC Notitie Sprekersplein 10 juni 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage AWN Sprekersplein 10 juni 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage OVD Sprekersplein 10 juni 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage Vrienden Grote Kerk Tien argumenten voor Torenmuziek Dordrecht Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage mevr. A. Strijbosch Inspreken cultuurbezuiniging Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage Wijk voor Wijk Tekst inspreken commissie met toelichting Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage Wijk voor wijk Jaarverslag 2014 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage J. Hitzert Bezwaren wijziging beleid evenementensubsidies Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage Inter Amicos bezuiniging kleine subsidies Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage Marchingband Pr. Willem van Oranje dd 10 juni 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage Stichting Toendra Sprekersplein 10 juni 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage Drechtsteden Bachkoor Sprekersplein 10 juni 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage St. Rechtswinkel Bijlage1 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage St. Rechtswinkel Bijlage2 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage St. Rechtswinkel Bijlage3 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage St. Rechtswinkel Sprekersplein 10 juni 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage G. ten Bosch Sprekersplein 10 juni 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage OSCD Zwembadsubsidie Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage Big Rivers op inspraakavond Gemeente Dordrecht Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage scouting gemeenteraad 26-06-2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage Onderzoeksrapport sociaal economische impact Scouting Nederland Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage DAF op beeindigen subsidie Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage Bezwaar sluiting Sportcomplex Patersweg Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage Jazzpodium DJS over schrappen subsidies Bijlage
Icoon voor documenttype Bijdrage St. Rechtswinkel 30 juni 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype A 014 Amendement Betalen naar Gebruik.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M 036 Motie Drechtwerk in de regio.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 017 Motie Bibliotheek.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 023 Motie Voedselbank.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 016 Motie Welstandscommissie.pdf Motie
Icoon voor documenttype A13 Heffingen en ozb.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A16 De kracht van RTV dordrecht.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M 08a Motie Leerlingenvervoer.pdf Motie
Icoon voor documenttype M32 Behoud kleine subsidies.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 035 Motie Houdbare Dordtse gemeentefinancien.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 036a Motie Drechtwerk in de regio.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 050 Motie van Treurnis Dordt verdient beter.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 012 Motie Fiets voor scholieren.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 034 Motie Proportionele stijging parkeertarieven.pdf Motie
Icoon voor documenttype A 01a Amendement Open bestuursstijl.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M 01 Motie Warmtebronnen en Warmtenet.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 03 Motie Doorontwikkeling Sociale Teams.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 03a Motie Doorontwikkeling Sociale Teams.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 05 Motie Werken aan de woningmarkt.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 027 Motie Intercitykwaliteit.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 030a Motie Voed de voedselbank.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 013 Motie Logiesbelasting.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 022a Motie Behoud st. Wijk voor Wijk.pdf Motie
Icoon voor documenttype A 09 Amendement Kadernota 2016 Sportparken.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A11 Kleine subsidies.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M 07 Motie Vergroten subsidiefonds.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 041 Motie Duurzaamheid.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 06 Motie Onderhoud Dordtse wegen niet parkeren.pdf Motie
Icoon voor documenttype A 08 Amendement Indexatie OZB.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M 09 Motie Leerlingenvervoer 2.pdf Motie
Icoon voor documenttype A 05 Amendement Parkeren.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M 010 Motie Verkeersveiligheid.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 033 Motie Behoud bibliotheken in wijken.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 037 Motie De burger beslist mee.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 039 Motie Slim slopen.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 026 Motie Open de poort.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 022 Motie Behoud St. Wijk voor Wijk.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 06a Motie Onderhoud Dordtse wegen niet parkeren.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 07a Motie Vergroten Subsidiefonds.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 038a Motie Burger besluit mee 2.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 039a Motie Slim slopen.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 038 Motie Burger besluit mee 2.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 040 Motie Fietsen als de auto staat te nietsen.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 018b Motie Jeugdhulp.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 023a Motie Voedselbank en Gezondheid.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 04 Motie Behoud bibliotheken in de wijken.pdf Motie
Icoon voor documenttype A 03 Amendement Openbare Ruimte.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M 028 Motie Weesfietsen voor minima.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 029a Motie Inzet Jongerenteams.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 014 Motie Volparkeren.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 021 Motie Parkeren terrein Stadswerven.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 037a Motie De burger beslist mee 1.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 041a Motie Duurzaamheid.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 011 Motie 30 km zones.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 029 Motie Handhaving leeftijdsgrenzen alcoholconsumptie.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 030 Motie Voed de voedselbank.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 025 Motie Kleine subsidies.pdf Motie
Icoon voor documenttype A 02 Amendement Kleine Subsidies.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A 06 Amendement Cultuur.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M 015 Motie Qualityteam.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 018 Motie Jeugdhulp.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 018a Motie Jeugdhulp.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 08 Motie Leerlingenvervoer 1.pdf Motie
Icoon voor documenttype A 01 Amendement Open Bestuurstijl.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M 019 Motie Burgerbegroting.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 051 Motie Duurzaamheid.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 031 Motie De kracht van RTV Dordrecht.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 02 Motie Verlagen afvalstromen.pdf Motie
Icoon voor documenttype A 04 Amendement Het wordt mooier als u meedoet.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M 020 Motie Toekomst Louterbloemen.pdf Motie
Icoon voor documenttype A 07 Amendement Zevenduizend drieenzestig.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A12 Leerlingenvervoer.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A 014a Amendement Afvalstoffenheffing.pdf Amendement
Icoon voor documenttype KN2016 Ingediende moties (motie 23 t/m 44) Algemeen
Icoon voor documenttype KN2016 Ingediende Amendementen (gebundeld) Algemeen
Icoon voor documenttype Verdeling moties en amendementen naar commissies Algemeen
Icoon voor documenttype KN2016 Ingediende moties (motie 1 t/m 22) Algemeen