Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1503856

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1503856

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1503856
Onderwerp Herbenoemen voorzitter en leden rekenkamercommissie
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 26-06-2015 11:18:49
Document Document type
Icoon voor documenttype Herbenoemen voorzitter en leden rekenkamercommissie Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Herbenoemen voorzitter en leden rekenkamercommissie Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Herbenoemen voorzitter en leden rekenkamercommissie Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 1434069 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1434069 Raadsbesluit