Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1503687

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1503687

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1503687
Onderwerp Beantwoording door het college van de vragen ex art. 40 RvO van de fractie CDA over opruimen zwerfafval Stichting Wijk voor Wijk
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2015 16:36:37
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 8 december 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dat deze brief voldoende is besproken en kan worden afgehandeld.

Vergadering - Sociale Leefomgeving (AGENDAGEDEELTE) - woensdag 10 juni 2015 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

BVD wil het stuk betrekken bij het verwachte voorstel over de mantelzorg beloning. Commissie is daarmee akkoord.