Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1502905

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1502905

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1502905
Onderwerp Instellen voorziening Baggeren (baggerfonds)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2015 16:36:37
Onderwerp Instellen voorziening Baggeren (baggerfonds)
Programma Leefbaarheid en stedelijk beheer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 96 - Havens
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. Booij, tel.no. 078 770 4614
Datum B&W Besluit 26-05-2015
Gerelateerde zaak 1428537
Agendacommissie 10-06-2015
Termijn agenda Dit raadsvoorstel wordt op verzoek van de fracties SP en PvdA geagendeerd voor een bespreking in de
Adviescommissie 08-09-2015
Raad 2909-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Sector Stadsbeheer en het Waterschap Hollandse Delta zijn beiden verantwoordelijk voor het baggeren van de watergangen in het stedelijk gebied van de gemeente Dordrecht. Voor deze werkzaamheden is een exploitatiebudget beschikbaar. Dit raadsvoorstel betreft de instelling van een voorziening voor het baggeren. De werkwijze, zoals afgesproken met het waterschap, vraagt om deze voorziening, zodat een ongelijkmatige verdeling van de kosten kan worden opgevangen. Daarnaast wordt met de instelling van deze voorziening invulling gegeven aan de aanbeveling van de accountant om voor planmatig groot onderhoud een voorziening te treffen.

Gepubliceerd 08-06-2015