Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1502888

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1502888

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1502888
Onderwerp Vaststellen 1e Verzamelwijziging 2015
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2015 16:36:36
Onderwerp Vaststellen 1e Verzamelwijziging 2015
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 173 - Planning en control cyclus 2015
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C.M. Karsten, tel. no. 4525
Datum B&W Besluit 26-05-2015
Gerelateerde zaak 1428504
Datum verzending 04-06-2015
Agendacommissie 10-06-2015
Raad 30-06-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Gedurende het jaar neemt het college diverse besluiten, worden (aanvullende) middelen ontvangen van het Rijk of van derden, en worden budgetten intern tussen programma's verschoven. Deze aanpassingen leiden tot een budgettair neutrale aanpassing van de begroting, zonder verdere beleidsinhoudelijke gevolgen. Het formeel wijzigen van de begroting is echter een bevoegdheid van de gemeenteraad. Via een raadsvoorstel worden deze wijzigingen drie keer per jaar gebundeld en door middel van een verzamelwijziging aan de gemeenteraad voorgelegd. Verder is in de verzamelwijziging een aantal deelwijzigingen opgenomen die voortvloeien uit eerder genomen raadsbesluiten, waarbij de begrotingswijziging niet direct met het voorstel is verwerkt. In die gevallen is een verwijzing opgenomen naar het betreffende raadsbesluit. Dit raadsvoorstel is de 1e verzamelwijziging van de begroting 2015, en bevat 55 deelwijzigingen, die hieronder afzonderlijk zijn toegelicht.

Gepubliceerd 08-06-2015