Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1502884

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1502884

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1502884
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarverslagen Nautisch Beheer 2013 en 2014
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2015 16:36:37
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarverslagen Nautisch Beheer 2013 en 2014
Programma Economie, Sport en Cultuur
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 96 - Havens
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A. de Ruiter, tel. no. 770 4614
Datum B&W Besluit 26-05-2015
Gerelateerde zaak 1420866
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In artikel 5.1.1 van de Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Dordrecht en Havenbedrijf Rotterdam N.V. is overeenstemming bereikt over de uitvoering van het Nautisch Beheer in Dordrecht door het Havenbedrijf Rotterdam N.V.. In artikel 7.2 van de overeenkomst Nautisch Beheer tussen de gemeente Dordrecht en het Havenbedrijf Rotterdam N.V. is opgenomen dat de opdrachtnemer jaarlijks aan opdrachtgever informatie verstrekt in de vorm van een rapportage of jaarverslag over de nautische werkzaamheden die door de Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. zijn uitgevoerd in de havens van Dordrecht in het kader van de overeenkomst. Wij bieden u de Jaarverslagen 2013 en 2014 Nautisch Beheer bijgaand ter kennisname aan.

Gepubliceerd 08-06-2015