Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1502867

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1502867

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1502867
Onderwerp Raadsinformatiebrief over jaarstukken 2014 GR Gevudo (incl. jaargesprek)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2015 16:36:36
Onderwerp Raadsinformatiebrief over jaarstukken 2014 GR Gevudo (incl. jaargesprek)
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 123 - HVC/Gevudo
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A.S. Wolt, tel.no. 078 770 4311
Datum B&W Besluit 26-05-2015
Gerelateerde zaak 1427703
Agendacommissie 10-06-2015
Adviescommissie 23-06-2015
Raad 30-06-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In deze raadsinformatiebrief vindt u de input voor het Jaargesprek met betrekking tot de Gemeenschappelijke Regeling Gevudo. De GR GEVUDO heeft het jaar afgesloten met een positief financieel resultaat van € 36.000,-. De belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar waren: De gemeenschappelijke regeling "Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken" (GEVUDO) is herzien en wordt u separaat ter besluitvorming aangeboden.

Gepubliceerd 08-06-2015