Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1502867

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1502867

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1502867
Onderwerp Raadsinformatiebrief over jaarstukken 2014 GR Gevudo (incl. jaargesprek)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2015 16:36:36
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 30 juni 2015 14:00
Besluit:

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 23 juni 2015 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de raadsinformatiebrief als ter kennisname stuk te agenderen voor de raadsvergadering van 30 juni 2015.

Vergadering - Bestuur en Middelen (AGENDAGEDEELTE) - woensdag 10 juni 2015 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief te bespreken in de commissie van 23 juni 2015.