Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1502837

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1502837

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1502837
Onderwerp Raadsinformatiebrief over intrekken "Beleidsregels voor de afwijkingsbevoegdheden van bestemmingsplannen"
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2015 16:36:37
Onderwerp Raadsinformatiebrief over intrekken "Beleidsregels voor de afwijkingsbevoegdheden van bestemmingsplannen"
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C.G. van Rijk, tel.no. 770 4902
Datum B&W Besluit 26-05-2015
Gerelateerde zaak 1424089
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 26 mei 2015 hebben wij de "Beleidsregels voor de afwijkingsbevoegdheden van bestemmingsplannen" ingetrokken. Hiervoor bestaan verschillende redenen. Het gevolg is dat per geval de afweging zal worden gemaakt of aan een initiatief, dat in strijd is met het bestemmingsplan, medewerking kan worden verleend.

Gepubliceerd 08-06-2015