Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1502762

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1502762

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1502762
Onderwerp Vaststellen Huisvestingsverordening Dordrecht
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2015 16:36:37
Onderwerp Vaststellen Huisvestingsverordening Dordrecht
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 97 - Belastingen,leges en heffingen; verordening
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar W. van den Engel, tel. 770 4855
Datum B&W Besluit 26-05-2015
Gerelateerde zaak 1426397
Datum verzending 04-06-2015
Agendacommissie 10-06-2015
Raad 30-06-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In juni 2014 is de Huisvestingswet 2014 definitief vastgesteld. In deze wet worden aan het woonruimteverdelingsbeleid van gemeenten nieuwe voorwaarden gesteld. Om aan deze voorwaarden te voldoen is uiterlijk 1 juli 2015 een wijziging noodzakelijk van de huisvestingsverordening Dordrecht.

Gepubliceerd 08-06-2015