Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1501984

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1501984

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1501984
Onderwerp Dienst Gezondheid en Jeugd: rapport Governance onderzoek
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2015 16:36:36
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 23 juni 2015 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit rapport te behandelen zodra de bestuurlijke reactie beschikbaar is. De commissie geeft de portefeuillehouder mee dat in de bestuurlijke reactie in ieder geval ingegaan moet worden op de gemaakte opmerkingen over de cultuur van elkaar niet aanspreken. Desgevraagd zegt de wethouder toe de commissie nog te zullen informeren over de stand van zaken met betrekking tot het ziekteverzuim. 

Vergadering - Bestuur en Middelen (AGENDAGEDEELTE) - woensdag 10 juni 2015 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

Dhr. Reumers, mw. Kruger en dhr. Pols willen dit onderzoek ook in deze commissie bespreken omdat het over governance gaat. Mw. Stevens geeft aan dat zij dit alleen in de commissie sociaal wil bespreken omdat het over de inhoud gaat. De commissie besluit dit onderwerp op 23 juni in de commissie bestuur en middelen te agenderen.