Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1499924

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1499924

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1499924
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlage 1 behorend bij Raadsvoorstel Grondexploitatie Wiardi Beckmanplantsoen en Van den Tempelstraat (1499223)
Ingekomen/gepubliceerd 04-06-2015 11:14:39
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlage 1 behorend bij Raadsvoorstel Grondexploitatie Wiardi Beckmanplantsoen en Van den Tempelstraat (1499223)
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Gepubliceerd 04-06-2015