Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1499762

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1499762

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1499762
Onderwerp Raadsvoorstel brief vluchtelingenwerk
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 20-05-2015 14:29:58
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 juni 2015 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De fracties GroenLinks, SP en PvdA zijn tegen en leggen een stemverklaring af.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 26 mei 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Inspraak van Margriet ten Hove (directeur Vluchtelingenwerk Zuidvleugel) ook namens Vivenz. Commissie (met uitzondering van GL) stelt voor het stuk te hameren tijdens de middagraad van 16 juni. De concept brief wordt daarbij aangevuld met de toezegging dat na een half jaar (rond november) er een evaluatie wordt gehouden waarin wordt bezien of de bovenwettelijke taken inderdaad binnen het financieel kader uitvoerbaar bleken.