Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1499223

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1499223

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1499223
Onderwerp Vaststellen GREX Wiardi Beckmanplantsoen en Van den Tempelstraat en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2015 16:36:37
Vergadering Soort vergadering
Gemeenteraad - dinsdag 30 juni 2015 14:00 Gemeenteraad
Fysieke Leefomgeving (AGENDAGEDEELTE) - woensdag 10 juni 2015 19:30 Adviescommissie - Fysieke Leefomgeving