Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1499223

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1499223

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1499223
Onderwerp Vaststellen GREX Wiardi Beckmanplantsoen en Van den Tempelstraat en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2015 16:36:37
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
1499924 Nee Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlage 1 behorend bij Raadsvoorstel Grondexploitatie Wiardi Beckmanplantsoen en Van den Tempelstraat (1499223) programma 04-06-2015