Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1499175

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1499175

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1499175
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de voorlopige cijfers jaarrekening 2014 van de GR Dienst G&J ZHZ
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 20-05-2015 15:43:24
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de voorlopige cijfers jaarrekening 2014 van de GR Dienst G&J ZHZ
Programma Zorg en Ondersteuning
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Lambrechts, Karin (C.M.L.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S Aleksic, 770 48700
Datum B&W Besluit 19-05-2015
Gerelateerde zaak 1425706
Adviescommissie 26-05-2015
Raad 16-06-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Conform de Wijzigingswet wet gemeenschappelijke regelingen dient de voorlopige jaarrekening, inclusief het accountantsrapport, uiterlijk op 15 april van het lopend jaar aan de raden van de deelnemende gemeenten te worden aangeboden. De jaarrekeningcontrole van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J ZHZ) is half april afgerond, maar de controle¬verklaring van het Consortium Rivas Careyn (uitvoering taken Jeugdgezondheids¬zorg) is nog niet verstrekt. Om deze reden was het voor de accountant onmogelijk om op dit moment al een controleverklaring bij de GR DG&J af te geven. Om de planning en control cyclus van de gemeenten niet te vertragen heeft het dagelijks bestuur in overleg met de accountant besloten de balans en het resultaat van de GR alvast aan de raden te verstrekken.

Gepubliceerd 20-05-2015