Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1498290

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1498290

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1498290
Onderwerp Wensen en bedenkingen over het aangaan van een verkoopovereenkomst met B&S BV
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2015 16:36:36
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 30 juni 2015 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 23 juni 2015 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert geen wensen en bedenkingen te uiten en het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 30 juni 2015.

Vergadering - Bestuur en Middelen (AGENDAGEDEELTE) - woensdag 10 juni 2015 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

Er is discussie om dit stuk wel of niet te bespreken. De heer Reumers geeft aan dit stuk te willen bespreken om te kunnen begrijpen waarom dit eerst wel in de verkoop gaat en nu kopen we het weer terug. Waarom is deze keuze gemaakt? Dit is verandering van beleid. De heer Güler steunt dit. Dit onderwerp wordt geagendeerd in de commissie op 23 juni a.s