Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1495682

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1495682

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1495682
Onderwerp Raadsinformatiebrief over uitvoering wettelijke taken 2014
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 04-06-2015 11:14:40
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 juni 2015 14:00
Besluit:

De raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen. In het vervolg kan deze brief in gezamenlijkheid met de Jaarstukken worden besproken en niet meer als apart agendapunt. (NB na een ordevoorstel van de heer Pols is dat in dit geval ook gebeurt).