Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1495682

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1495682

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1495682
Onderwerp Raadsinformatiebrief over uitvoering wettelijke taken 2014
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 04-06-2015 11:14:40
Onderwerp Raadsinformatiebrief over uitvoering wettelijke taken 2014
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar MC Stuij, 770 4178
Datum B&W Besluit 11-05-2015
Gerelateerde zaak 1420354
Agendacommissie 10-06-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Net als vorig jaar bieden wij u een rapportage aan over de uitvoering van wettelijke taken. Deze rapportage is een uitwerking van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht, waarin bepaald is dat de gemeenteraad een grotere rol krijgt in het houden van toezicht op de uitvoering van wettelijke taken. De introductie van dit zogenaamde horizontale toezicht impliceert tegelijkertijd een afname van het verticale toezicht van de provincie respectievelijk de Rijksoverheid.

Gepubliceerd 04-06-2015