Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1495648

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1495648

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1495648
Onderwerp Raadsinformatiebrief over BW besluit 11-05-2015 inzake jaarverslag 2014 Adviescommissie voor de bezwaarschriften
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2015 16:36:36
Onderwerp Raadsinformatiebrief over BW besluit 11-05-2015 inzake jaarverslag 2014 Adviescommissie voor de bezwaarschriften
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 115 - Commissie beroep- en bezwaarschriften
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A.P.E. Jaquet, 770 4176
Datum B&W Besluit 11-05-2015
Gerelateerde zaak 1418947
Agendacommissie 10-06-2015
Termijn agenda agenderen adviescommissie najaar 2015
Raad 29-09-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De Adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften heeft haar jaarverslag 2014 uitgebracht. Het college heeft kennis genomen van het jaarverslag en het zal onderwerp van gesprek zijn tussen de burgemeester en de voorzitter van de commissie. De commissie constateert o.a. dat (vrijwel) alle zaken binnen de wettelijke behandeltermijn van 18 weken is afgedaan. Slechts in één zaak rond Drievriendenhof, waartegen 29 bezwaarschriften zijn ingediend, is die termijn overschreden. Dat werd met name veroorzaakt doordat OZHZ een tegenadvies moest uitbrengen. Daarnaast benoemt de commissie enkele verbeterpunten, waarvoor aandacht is gevraagd in de Directieraad en bij OZHZ.

Gepubliceerd 08-06-2015