Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1495636

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1495636

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1495636
Onderwerp Vaststellen wijziging van de GR Drechtsteden (tiende wijziging)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2015 16:36:36
Onderwerp Vaststellen wijziging van de GR Drechtsteden (tiende wijziging)
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 72 - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A.P.E. Jaquet, 770 4176
Datum B&W Besluit 11-05-2015
Gerelateerde zaak 1418335
Agendacommissie 10-06-2016
Adviescommissie 23-06-2015
Raad 30-06-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het Drechtstedenbestuur heeft bij brief van 9 april jl. aan de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten een voorstel tot wijziging van de GR Drechtsteden gezonden. Het betreft de tiende wijziging. De GR Drechtsteden moet om de volgende redenen worden gewijzigd: 1. de taken en bevoegdheden die voortvloeien uit het Uitvoeringsprogramma Drechtstedenbestuur 2014 – 2018 moeten worden verankerd in de tekst van de GRD en daarmee in juridische zin worden overgedragen; 2. met ingang van 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Daar komen enkele noodzakelijke wijzigingen in de tekst van de GRD uit voort; 3. de wettelijke taken van de SDD zijn geactualiseerd; 4. er zijn enkele redactionele verbeteringen doorgevoerd. Voor een verdere inhoudelijke toelichting verwijzen wij u naar de toelichting bij het wijzigingsbesluit.

Gepubliceerd 08-06-2015