Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1495636

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1495636

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1495636
Onderwerp Vaststellen wijziging van de GR Drechtsteden (tiende wijziging)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2015 16:36:36
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 30 juni 2015 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 23 juni 2015 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert dit stuk als hamerstuk te agenderen in de raadsvergadering van 30 juni 2015.

Vergadering - Bestuur en Middelen (AGENDAGEDEELTE) - woensdag 10 juni 2015 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk te agenderen voor de commissie op 23 juni 2015.