Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1495618

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1495618

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1495618
Onderwerp Vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht (eerste wijziging)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 13-05-2015 13:27:39
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 1414323 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype 20150407 raadsbesluit inzake de verordening parkeerbelastingen dordrecht.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype B&W besluit 1414323 B&W besluit
Icoon voor documenttype 150424 Bijlage I Tarieventabel bij Verordening Pakeerbelastingen Dordrecht.doc Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype 150424 Bijlage II Gebiedsaanduiding tariefszones.docx Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype 150421 RAADSbekendmaking.doc Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht (eerste wijziging) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1426101 Raadsbesluit