Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1495447

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1495447

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1495447
Onderwerp Indienen zienswijze begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 20-05-2015 15:43:24
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Indienen zienswijze begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Indienen zienswijze begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerp raadsbesluit zienswijze begroting ozhz (2016).doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype CONCEPTbrief zienswijze van raad op Begroting 2016 OZHZ.doc Bijlage
Icoon voor documenttype Ontwerpbegroting 2016 OZHZ aanbiedingsbrief.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Ontwerpbegroting 2016 OZHZ.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1413849 B&W besluit
Icoon voor documenttype Brief zienswijze OZHZ Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Brief zienswijze OZHZ Raadsbesluit