Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1495447

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1495447

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1495447
Onderwerp Indienen zienswijze begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 20-05-2015 15:43:24
Onderwerp Indienen zienswijze begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 174 - Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E. Hoff, 078 770 44837
Datum B&W Besluit 28-04-2015
Gerelateerde zaak 1413849
Adviescommissie 26-05-2015
Raad 16-06-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft de ontwerpbegroting 2016 aan uw raad toegezonden, met de mogelijkheid om daarop voor 1 juni 2015 een zienswijze te geven. Wij adviseren uw raad om van deze mogelijkheid gebruik te maken en een zienswijze op de begroting in te brengen gericht op de (oplopende) Trap Af taakstelling, de aankomende privatisering van bouwtaken en op de voorgenomen discussie over de omvang en de herverdeling van de inwonerbijdrage.

Gepubliceerd 20-05-2015