Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1495429

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1495429

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1495429
Onderwerp Aanwijzen voorzitters adviescommissie
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 26-06-2015 11:18:49
Onderwerp Aanwijzen voorzitters adviescommissie
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Benoemingen / Aanwijzingen
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar F.M. Lagerveld
Datum B&W Besluit 12-05-2015
Raad 30-06-2015
Toelichting

De benoeming van de externe gespreksleiders voor de adviescommissie loopt tot het zomerreces 2015. Aangezien externe gespreksleiders voor begeleiding van de vergadering van de adviescommissie (conform artikel 82 Gemeentewet) wettelijk niet toegestaan zijn, is besloten dat voor de commissievergaderingen 9 raadsleden aangewezen zullen worden tot voorzitter van de adviescommissies. Dit zal na het zomerreces ingaan.

Gepubliceerd 26-06-2015