Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1494795

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1494795

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1494795
Onderwerp Raadsinformatiebrief over lokale ontwikkelingen jeugdhulp
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 13-05-2015 15:11:27
Onderwerp Raadsinformatiebrief over lokale ontwikkelingen jeugdhulp
Programma Jeugd en Onderwijs
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar SF Oosterhof, 770 4743
Datum B&W Besluit 11-05-2015
Gerelateerde zaak 1421561
Raad 16-06-2015
Toelichting

In het Beleidsplan Jeugdhulp en het Beleidsrijk Transitiearrangement is het regionale jeugdhulpmodel uitgewerkt. Hierin staat ook benoemd dat de lokale inbedding van de jeugdteams en de optimalisering van het preventieve veld en de basisvoorzieningen een lokale opgave betreft. De focus in deze brief ligt op de invulling van deze lokale opgave. Vanaf 1 januari 2015 is de transitie een feit en wordt er door een groot aantal professionals met veel inzet aan gewerkt om de noodzakelijke transformatie tot een succes te maken. Overall kan worden gesteld dat dit in de eerste maanden goed is verlopen; de meeste aandacht is uitgegaan naar de bekende landelijke discussies, in het bijzonder die rondom het PGB. Na vier maanden is het uiteraard nog te vroeg voor conclusies. Het betreft tenslotte een enorme operatie, waarin zal worden geleerd en ontwikkeld op basis van ervaringen. Er zijn op dit moment ook nog onvoldoende gegevens beschikbaar om te kunnen bepalen hoe het staat met het bereiken van de gestelde doelen en de uitputting van het budget. Dit is een belangrijk aandachtspunt en er wordt momenteel ook hard aan gewerkt om hier snel een completer zicht op te krijgen.

Gepubliceerd 13-05-2015