Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1494795

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1494795

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1494795
Onderwerp Raadsinformatiebrief over lokale ontwikkelingen jeugdhulp
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 13-05-2015 15:11:27
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 juni 2015 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 19 mei 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de raadsinformatiebrief voor kennisgeving te agenderen voor de gemeenteraad van 16 juni 2015..