Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1494777

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1494777

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1494777
Onderwerp Indienen zienswijze begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 03-09-2015 13:38:07
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Indienen zienswijze begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Zienswijze begroting 2016 Gemeenschappelijk Regeling Drechtsteden (GRD) Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerp raadsbesluit zienswijze begroting GRD (2016).doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Zienswijze raad Begroting GRD (2016).doc Bijlage
Icoon voor documenttype Begroting 2016.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1418771 B&W besluit
Icoon voor documenttype Zienswijze begr. 2016 GRD Algemeen
Icoon voor documenttype Zienswijze begroting 2016 GRD Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1425275 Raadsbesluit