Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1494762

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1494762

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1494762
Onderwerp Indienen zienswijze jaarrekening 2014 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden GRD
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 18-06-2015 17:49:10
Onderwerp Indienen zienswijze jaarrekening 2014 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden GRD
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 72 - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Reedijk, 078 770 4163
Datum B&W Besluit 11-05-2015
Gerelateerde zaak 1418756
Agendacommissie 10-06-2015
Raad 30-06-2015
Toelichting

U heeft de mogelijkheid om uw zienswijze op de jaarrekening 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden naar voren te brengen. We stellen u voor om geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening. In dit raadsvoorstel vindt u daarnaast input voor het Jaargesprek met betrekking tot de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD). De GRD heeft het jaar afgesloten met een financieel resultaat van € 10,6 miljoen positief. Een groot deel van dit positieve resultaat wordt uitgekeerd aan de gemeenten. Hierbij wordt echter met betrekking tot een deel hiervan geadviseerd om dit lokaal beschikbaar te houden voor kostenontwikkelingen in 2015. De belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar waren: I. Decentralisaties II. Integratie Drechtwerk III. Trap Af taakstelling 4,5% en 2,0% IV. Doorontwikkeling IBD V. VNG jaarcongres VI. Regionaal meerjarenprogramma

Gepubliceerd 18-06-2015