Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1494762

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1494762

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1494762
Onderwerp Indienen zienswijze jaarrekening 2014 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden GRD
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 18-06-2015 17:49:10
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Indienen zienswijze jaarrekening 2014 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden GRD Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Indienen zienswijze Jaarrekening 2014 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Zienswijze jaarrekening 2014 GRD Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit raad zienswijze jaarrekening 2014 GRD Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Jaarstukken 2014 (Ter zienswijze).pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1418756 B&W besluit