Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1494762

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1494762

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1494762
Onderwerp Indienen zienswijze jaarrekening 2014 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden GRD
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 18-06-2015 17:49:10
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 30 juni 2015 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 23 juni 2015 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 30 juni 2015. De fracties van GroenLinks, SP en VSP overwegen een amendement of motie in te dienen omtrent de bestemming van de gelden die terug gaan vloeien naar de gemeente.