Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1490743

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1490743

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1490743
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie CDA over opruimen zwerfafval stichting Wijk voor Wijk
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2015 16:36:37
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
1503687 Nee Beantwoording door het college van de vragen ex art. 40 RvO van de fractie CDA over opruimen zwerfafval Stichting Wijk voor Wijk S.V. Vooren programma 08-06-2015