Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1490743

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1490743

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1490743
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie CDA over opruimen zwerfafval stichting Wijk voor Wijk
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2015 16:36:37
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving (AGENDAGEDEELTE) - woensdag 10 juni 2015 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.