Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1490301

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1490301

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1490301
Onderwerp Gevudo: ontwerpbegroting 2016 en jaarstukken 2014
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2015 16:36:36
   
Vergadering - Bestuur en Middelen (AGENDAGEDEELTE) - woensdag 10 juni 2015 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

Voor advies doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders.