Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1489208

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1489208

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1489208
Onderwerp Vaststellen Jaarstukken 2014
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 30-04-2015 11:21:39
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Jaarstukken 2014 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Jaarrekening 2014 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen Jaarstukken 2014 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Jaarstukken 2014 Beleidsnota
Icoon voor documenttype Bijlagenboek Jaarstukken 2014 Bijlage
Icoon voor documenttype Voorblad 215024 Jaarrekening 2014 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype BWN 215024 Resultaatbestemming jaarrekening 2014 rubriek 6 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype BWN 215024 Resultaatbestemming jaarrekening 2014 rubriek 7 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype B&Wbesluit 28-04-2015 Jaarstukken 2014 B&W besluit
Icoon voor documenttype Controleverklaring Gemeente Dordrecht 2014 Algemeen
Icoon voor documenttype Accountantsverslag 2014 Gemeente Dordrecht Algemeen
Icoon voor documenttype Presentatie Gemeente Dordrecht jaarrekening 2014 RMJ Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1419852 Raadsbesluit