Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1489208

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1489208

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1489208
Onderwerp Vaststellen Jaarstukken 2014
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 30-04-2015 11:21:39
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 juni 2015 14:00
Besluit:

De Jaarstukken 2014 worden unaniem vastgesteld met dank aan college en organisatie en een aantal verbeterpunten voor het vervolg. Meerdere fracties hebben aangekondigd op deze punten terug te komen in hun woordvoering bij de Kadernota 2016.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (SPREKERSPLEIN) - woensdag 10 juni 2015 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

Door een gebrek aan tijd vindt er geen bespreking van de Jaarstukken in commissieverband plaats.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 26 mei 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie spreekt opiniƫrend over de Jaarstukken 2014. Zaken als de toename van de schuldenlast, onttrekkingen en stortingen in de Algemene Reserve, Vreemd Vermogen versus Eigen Vermogen, budgetoverhevelingen en de scores van zaken die wel en niet gehaald zijn (de oude smiley's) komen aan de orde. De wethouder beantwoord de gestelde vragen, enkele reeds ingediende technische vragen zullen nog van een schriftelijk antwoord worden voorzien. De politieke behandeling van deze stukken zal plaatsvinden in de raadsvergadering van 16 juni 2015.

Vergadering - Auditcommissie - woensdag 13 mei 2015 20:00
Besluit:

De auditcommissie acht de stukken van ruim voldoende kwaliteit om het debat te kunnen voeren over de bereikte resultaten in 2014. De auditcommissie adviseert de commissies fysieke en sociale leefomgeving om de jaarstukken ook commissieverband te bespreken. De jaarrekening gaat niet alleen over cijfers, maar ook over de realisatie van beleidsdoelstellingen.