Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1488665

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1488665

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1488665
Onderwerp Sprekersplein Agenda voor de Stad en Kadernota 2016
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2015 16:36:38
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving (SPREKERSPLEIN) - woensdag 10 juni 2015 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

Na het sprekersplein besluit de commissie dat er in september a.s. een thema-avond moet worden georganiseerd over communicatie tussen bestuur en stad, waarvoor de insprekers (groepen) uitgenodigd moeten te worden.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (SPREKERSPLEIN) - woensdag 10 juni 2015 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie neemt kennis van de 20 inspraakreacties. Bijdragen van de insprekers op schrift worden aan dossier 1504326 (Kadernota / Agenda voor de Stad) toegevoegd.