Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1488543

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1488543

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1488543
Onderwerp Beschikbaar stellen van de locatie Papeterspad 38 t.b.v. van ontwikkeling en de daarvoor benodigde kredieten
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2015 16:36:36
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 26 januari 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Dit stuk kan als afgehandeld worden beschouwd nu er een nieuw raadsvoorstel voor in de plaats is gekomen (zie 1617898).


 

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 23 juni 2015 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit het voorstel opnieuw te agenderen in de commissie zodra de toegezegde informatie door wethouder Mos is aangeleverd. Het betreft in ieder geval nadere informatie over het schetsontwerp, over verkavelingen en indelingen en over het proces dat tot nu toe is doorlopen.

Vergadering - Bestuur en Middelen (AGENDAGEDEELTE) - woensdag 10 juni 2015 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk te bespreken in de commissie van 23 juni 2015. VVD en CU/SGP steunen dit.