Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1488540

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1488540

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1488540
Onderwerp Raadsinformatiebrief over motie schuldontwikkeling
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2015 16:36:37
Onderwerp Raadsinformatiebrief over motie schuldontwikkeling
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 173 - Planning en control cyclus 2015
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E van Esterik, 770 4141 / PHF Kennedie, 770 4154
Datum B&W Besluit 28-04-2015
Gerelateerde zaak 1414886
Agendacommissie 10-06-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Vorig jaar heeft de gemeenteraad bij de behandeling van de Begroting 2015 een motie aangenomen met als strekking dat een verdere toename van de langlopende schuldenpositie voorkomen dient te worden. Deze motie is beoordeeld op basis van de gemeentelijke financieringsbehoefte c.q. een geactualiseerde liquiditeitenplanning. Op basis van deze inzichten lijkt het doel van de motie in de praktijk niet op korte termijn realiseerbaar.

Gepubliceerd 08-06-2015