Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1488531

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1488531

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1488531
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaargesprek Omgevingsdienst ZHZ
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 20-05-2015 15:43:24
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaargesprek Omgevingsdienst ZHZ
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 174 - Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Reedijk, 770 4163
Datum B&W Besluit 28-04-2015
Gerelateerde zaak 1413853
Adviescommissie 26-05-2015
Raad 16-06-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In deze raadsinformatiebrief vindt uw raad de input voor het Jaargesprek met betrekking tot de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid (OZHZ). Aanleiding hiervoor zijn de ontwerp-jaarstukken 2014 en het jaarverslag over de taken die voor de gemeente Dordrecht zijn uitgevoerd. De OZHZ heeft het jaar afgesloten met een financieel resultaat van € 0,4 miljoen positief. Dit resultaat wordt grotendeels bestemd voor de opbouw van het weerstandsvermogen. De belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar waren: I. Landelijke kwaliteitseisen VTH II. Overgang VVGB-bedrijven III. Financiële taakstelling IV. Besluiten huisvesting en ICT V. Communicatie over de uitvoering van wettelijke taken VI. Private kwaliteitsborging in de bouw Naast deze raadsinformatiebrief wordt gelijktijdig een raadsvoorstel aangeboden inzake de zienswijze op de concept Begroting 2016 van de OZHZ.

Gepubliceerd 20-05-2015